Οροι Χρήσης

Η  εταιρεία με την επωνυμία Fuzz Productions EE  Καλλιτεχνικές Eκδηλώσεις (εφεξής «Εταιρεία») , που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης και Αρτέμιδος 31 ΤΚ 177 78 με ΑΦΜ 800616435 Δ.Ο.Υ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΗΛ. 2109425932 και είναι ιδιοκτήτρια του παρόντος διαδικτυακού τόπου  (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους η Εταιρεία ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.floyd.gr/

Οι χρήστες του δικτυακού μας τόπου, οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/ και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του κόμβου.

 

Χρήση  

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση που θα προαγματοποιήσει. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου με υπαιτιότητα του επισκέπτη.

 

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης / των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Διαδικτυακού Τόπου τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

 

“Υπερ Συνδεσμοι” (links) προς άλλα sites

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία δύναται να παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για την μέτρηση της επισκεψιμότητας του Διαδικτυακού Τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές του Διαδικτυακού Τόπου οι οποίες είναι χρήσιμες στους χρήστες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing / απόδοσης των διαφημίσεων που αναρτώνται.

Kάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρεία είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies παρακαλώ ανατρέξτε στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (https://www.floyd.gr/cookies)

Σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίων ισχύουν συμπληρωματικά και οι Όροι Αγοράς Εισιτηρίου που βρίσκονται εδώ. (https://www.floyd.gr/terms)

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ρητά συμφωνείται ότι τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας, ιδιοκτήτριας του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και του επισκέπτη / και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ευθύνη που έχετε αναπαράγοντας περιεχόμενο του κόμβου ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το email support@fuzzproductions.gr

 

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε μέσω email support@fuzzproductions.gr για να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.

 

TERMS OF USE

The company under the name “Fuzz Productions EE Artistic Events” (“Company”), located in Moschato, Attica, Thessaloniki and Artemidos Street, 317, 177 78, with VAT registration number 800616435 and owner of the present site (hereafter the “Website”) offers its services under the following terms of use, which the Company may update and modify from time to time in its sole discretion and without prior notice. You should periodically review the Terms of Use for any changes at www.floyd.gr

The users of the Website must check the content of these pages for possible changes. The continued use of the pages and / or services of the Website, even after any changes, implies the unconditional acceptance by the visitor / user of these terms.

The Company is not responsible for any disturbances caused by technical problems that may arise from the use of this Website.

USE

The visitor / user of the site accepts and consents to these terms of use, which apply to all the content of the Website including the graphics, images, photographs and the files contained therein, and must carefully read these terms prior to the visit or use it will make. If  visitor/user  does not agree to these Terms of Use, then he/she must not access and/or use the services and content of the Website.

Intellectual Property Rights

The Website and its entire contents (except copyrights of third parties, affiliates, and agents),   features and functionality (including but not limited to all information, software, text, displays, images, services, video and audio, and the design, selection and arrangement thereof) are owned by the Company and are protected by Greek law, European Union law, and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights law.

Consequently, none of above mentioned must be  reproduced, distributed, modified, copied, sold,  republished or downloaded, transmitted or distributed in any way, in whole or partially.

Visitor / user responsibility 

The visitor / user of the pages and / or services of this Website assumes responsibility for any damage or impairement caused to the Company by malicious or improper use of the Website at the fault of the visitor.

Limitation on Liability 

Under any circumstances, including negligence, the Company is not liable for any form of damage to the visitor / user / pages, services, choices and content of the Site where he / she proceeds on his / her own initiative and with the knowledge of the terms present. The contents of the site are provided “as is” without any warranty express or implied in any way whatsoever. The Company does not warrant that the pages, services, options and contents will be provided without interruption, without errors and that errors will be corrected. Also, the Company does not guarantee that the company or any other related site or the servers through which the above mentioned are made available to users, is provided without “viruses” or other destructive code. The Company does not guarantee in any way the accuracy, completeness or availability of the contents, pages, services, options or their results. 

Access to the pages / services of this website does not entail any additional cost beyond the applicable pricing regime for general Internet access as configured by the ISPs and paid to them only.

Links from the Website

The Company does not have any control over the availability, content, privacy policy, quality and completeness of the services of other websites and pages to which it may refer through “links”, hyperlinks or banners. Therefore, for any problem encountered during the visit / use, you should address directly to the respective websites and pages, who are responsible for the provision of their services. The company should not in any way be deemed to accept or accept the content or services of the websites and pages to which it refers or links to them in any other way.

Cookies

The Company uses cookies to measure the visitation traffic of the Website. Cookies are small text files that are stored on the hard drive of each visitor / user and do not extract any information from  documents or files  from this computer. Cookies are used for statistical purposes and in order to determine the areas of the Website that are useful to the users or popular or for the marketing / performance reasons of the advertisements being posted.

Every user can set  his/her browser in such a way that it either warns him/her of the use of cookies in specific services of the Company or does not allow the acceptance of the use of cookies in any way.

For more information on Cookies, please see COOKIES POLICY (https://floyd/cookies)

In case of ticket purchase, the terms of the Ticket Sales Services that are demonstrated here also apply. (https://fuzzproductions.gr/ticket-sale-terms/)  The Company complies with the terms of the General Personal Data Regulation 2016/679.

Applicable law and other terms

The above terms and conditions applied to the use of this site, as well as any modifications, alterations or alterations thereof, are governed  and supplemented by Greek law, by European Union law  and  relevant international treaties. Any term of the Terms and Conditions  becomes legally inapplicable, it shall automatically cease to be valid and shall be withdrawn from the present, without in any way undermining the validity of the other terms.

It is expressly agreed that the courts of Athens have the jurisdiction  for resolving any dispute arising out of these terms.

This is the overall agreement between the Company,  owner of this Web site and the visitor / and this agreement only binds them. No change or alteration  to these terms will be taken into account and will not form part of this agreement unless it has been drafted in writing and has not been incorporated into it.

For any question about the responsibility you have by reproducing content of this site or by importing content in it, as well as for applications for permission to reproduce material or copyright issues, you can contact support @fuzzproductions.gr

If you have any problems with legal or ethical issues in this site, please notify us via email support@fuzzproductions.gr  in order to proceed immediately with dealing them.